Nacházíte se v: / Úvodní stránka / Pár slov úvodem

Pár slov úvodem

Vítáme TÄ› na našich svatebních stránkách,

vÄ›nuj prosím pár minut pÅ™ečtením této úvodní stránky.

 

Obecné informace

 • v průbÄ›hu slavnostního dne bude pouze reprodukovaná hudba aneb co namixujeme :) Své námÄ›ty či pÅ™ipomínky k hudbÄ› můžeš zapsat do Vzkazovníku;
 • tancování není v plánu a není na to ani místo - pokud i pÅ™esto nÄ›kdo bude chtít, tak je mu k dispozici celá zahrada :);
 • ženich ani nevÄ›sta doopravdy tancovat nechtÄ›jí, tak je nenuÅ¥te;
 • očekáváme šlušné oblečení - pokud nebudete mít tepláky nebo monterky, budeme spokojení :)
 • fotografické služby nám bude zajišÅ¥ovat Aleš Motejl (http://www.svatby-fotograf.cz/, http://www.amfo.cz/).

 

Svatební podmínky

Možná se Vám to nebude zdát, ale oba jsme nesmÄ›lí a plaší tvorové. A tak  by nebylo dobré, nás dÄ›sit a pÅ™ivádÄ›t do situací, které by nám mohli být nepÅ™íjemné. Proto bychom Vás chtÄ›li poprosit o respektování následujících vÄ›cí:

 • žádná koule, chomout, Å™ezání dÅ™eva, spojování kabelů :) apod.
 • žádný únos nevÄ›sty mimo areál penzionu
 • nenuÅ¥te nevÄ›stu ani ženicha tancovat (stejnÄ› není kde)

Naopak zvyk házení rýže či okvÄ›tních lístků se nám líbí :)

 

Kam pokračovat

 • nejprve si pročti tuto stránku;
 • podrobné informace o obÅ™adu, ubytování, hostinÄ› a rautu nalezneš v pÅ™íslušních sekcích;
 • pokud uvažuješ o nÄ›jakém svatebním daru, zavítej nejprve do části Dary;
 • zkus se najít v Seznamu svatebčanů a pokud budeš úspÄ›šný, vÄ›nuj prosím chvilku vyplnÄ›ní krátkého dotazníčku a potvrzení účasti (více informací nalezneš níže);
 • chceš-li nám zanechat vzkaz nebo pÅ™ání, můžeš tak učinit v našem Vzkazovníku.

 

Jak potvrdit účast

 • v sekci Seznam svatebčanů nalezneš pÅ™ehled všech človíčků, kteÅ™í budou spát v našem penzionu nebo jsou pozváni na svatební obÄ›d či raut;
 • pokud se v seznamu najdeš, klikni na tlačítko Potvrdit účast;
 • otevÅ™e se nové okno, kde prosím potvrď svou účast a pÅ™ípadnÄ› vyplň i pár informací, které nám pomohou pro lepší organizaci svatebního dne;
 • do poslední kolonky Heslo pro ověření vyplň heslo, které Ti pÅ™išlo v pozvánce, abychom poznali, že jsi to Ty a nesnaží se za Tebe dotazníček vyplnit nÄ›kdo cizí;
 • po kliknutí na tlačítko Uložit data se informace odešlou a zobrazí se hláška o úspÄ›šném potvrzení účasti.

 

Informace o vyplňovaných položkách

 • Kontaktní email - není nutné vyplňovat, ale pomůže nám, TÄ› rychle informovat v pÅ™ípadÄ› potÅ™eby (Tvůj email se nikde na stránkách nezobrazuje);
 • ID Tvého Facebooku - není nutné vyplňovat, pÅ™i vyplnÄ›ní se však u Tvého jména v seznamu hostů zobrazí hlavní fotka z Tvého profilu na Facebooku;
 • Obrázek - pokud nemáš Facebook a rád bys mÄ›l u svého jména obrázek nebo fotku, zde ji můžeš nahrát (bereme formáty jpg, png nebo gif v rozumných velikostech);
 • Účast - zde vyber zda pÅ™ijedeš nebo nepÅ™ijedeš;
 • Počet dospÄ›lých - počet dospÄ›lých (včetnÄ› Tebe), kteÅ™í s Tebou pÅ™ijedou;
 • Počet dÄ›tí - počet dÄ›tí, které s Tebou pÅ™ijedou;
 • Doprava - zde můžeš vyplnit, jakým dopravním prostÅ™edkem se k nám dostaneš;
 • PÅ™íjezd - den pÅ™íjezdu (vyplňují pouze Ti, kteÅ™í mají zamluvené ubytování);
 • PÅ™ibližný čas pÅ™íjezdu - pÅ™ibližný čas Tvého pÅ™íjezdu (vyplňují pouze Ti, kteÅ™í mají zamluvené ubytování);
 • Budu chtít v sobotu snídani - na sobotu je možné si objednat snídani formou švédských stolů (vyplňují pouze Ti, kteÅ™í mají zamluvené ubytování);
 • Můj preferovaný nápoj č. ... - tyto položky nám umožní, abychom včas zajistili dostatek Tvého oblíbeného nápoje.

DÄ›kujeme za vyplnÄ›ní dotazníčku.

Zavřít okno
Poháněno systémem Dvá kutilové shop
© 2011 davicek & brundik